Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

Према приложеним списковима

1. Поплаве у мају и јуну 2018. године - До 12. августа 2021. прослеђено је на исплату 3115 решења у износу од 397.450.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

2. Поплаве у мају и јуну 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 9 решења у износу од 20.000.000,00 динара.

 

3. Поплаве у јулу и августу 2018. године -  До 14. јануара 2021. прослеђено је на исплату 522 решења у износу од 69.770.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

4. Поплаве у јулу и августу 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 1 решење у износу од 2.000.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу са динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.