Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

Према приложеним списковима

1. Поплаве у мају и јуну 2018. године - До 13. јуна 2022. прослеђено је на исплату 3159 решења у износу од 402.810.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

2. Поплаве у мају и јуну 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 9 решења у износу од 20.000.000,00 динара.

 

3. Поплаве у јулу и августу 2018. године -  До 23. фебруара 2022. прослеђено је на исплату 523 решења у износу од 70.020.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

4. Поплаве у јулу и августу 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 1 решење у износу од 2.000.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу са динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.