При крају радови на изградњи нове топлане у Сенти

Град Сента респолаже са системом за даљинско грејање који снабдева око 4000 индивидуалних потрошача, физичких и правних лица, као и зграде јавног карактера (зграде колективног становања, болнице, школе, предшколске установе, зграде локалне самоуправе и друге установе). Систем даљинског грејања Сенте састоји се од 7 км магистралних водова, 25 км дистрибутивних водова и 52 примопредајне станице. Годишња испорука топлотне енергије износи 26000 MWh.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даљинско грејање је до сада било базирано на коришћењу топлотне енергије из шећеране. Године 2016. шећерана је престала са радом. Градска самоуправа је откупила топловодни систем, а изградњом нове топлане жели да обезбеди постројење за производњу топлотне енергије.


Радови су при крају а изводи их група понуђача и то „Termomont“ д.о.о из Београда, „Teming Electrotehnology“ из Ниша, „Цира“ д.о.о из Аранђеловца, „Гастеx“ д.о.о из Инђије, „ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о и „QUIDDITA“ из Београда и „MC CORONA“ д.о.о из Лештана.