Нова школа у селу Трска код Раче

Радовима је обухваћена комплетна реконструкција овог објекта што подразумева санацију фасаде са термоизолацијом и заменом столарије, санацију подова, плафона и зидова, санацију кровне конструкције, обнову електро, водоводне и канализационе мреже, као и санацију санитарних чворова.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радове је извела група понуђача „Аингор“ из Крагујевца и "Миланић“ д.о.о. из Сопота.