Обнавља се Основна школа „Вук Караџић“ у Книћу

Радовима је обухваћена санација кровне конструкције и фасаде са термоизолацијом, замена комплетне унутрашње и спољашње столарије, санација инсталација и санитарних чворова, санација подова, зидова и плафона.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радове изводи фирма „Sloga construction“д.о.о из Крагујевца.