У току обнова Гимназије у Сенти

Радовима ће бити обухваћена kompletna реконструкција објекта – санација фасаде са термоизолацијом, замена спољашње и унутрашње столарије, санациоја водоводне и канализационе мреже са реконструкцијом санитарних чворова, санација подова, зидова и плафона, санација олука.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радовима ће бити обухваћена и реконструкција тротоара око зграде и у дворишту као и санација степеништа
Радове изводи фирма „Југоградња“ д.о.о из Београда.