У Врању завршена обнова школе „Светозар Марковић“

Радови на реконструкцији овог објекта обухватили су санацију фасаде, комплетну замену столарије као и електроенергетске инсталације и молерско фарбарске радове.