Завршена амбуланта у селу Ђурђево код Раче

Санацијом објекта обухваћена је реконструкција кровне конструкције, подова, замена столарије, урeђeњe кaнaлизaциoнe и вoдoвoднe мрeжe и мoкрих чвoрoвa, као и молерско-фарбарски радови и уређење фасаде.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова, компанија „Шиге“ д.о.о из Раче, завршила је радове у предвиђеном року.