Други позив за достављање приоритетних објеката за санацију

Закључком Владе број 351-9647/2016 од 11.10.2016. године усвојен Извештај Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (у даљем тексту: Извештај) којим је одобрен прелиминарни списак од 234 објеката јавне намене за које ће финансијска средства бити обезбеђена преко Канцеларије из средстава међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета, и буџета јединица локалне самоуправе.


У складу са наведеним, обавештавамо вас да је Канцеларија отворила позив за други циклус одабира пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини. Молимо вас да нас информишете о додатним приоритетима јединице локалне самоуправе, тако што ћете издвојити наредна два објекта који нису обухваћени претходним Извештајем, a које је неопходно санирати (попуњавањем табеле 1 у прилогу). Уколико сте до сада већ доставили техничку документацију за неки од објеката за који планирате да конкуришете и не налазе се на списку који је до сада усвојила Влада Републике Србије, неопходно је да их поново наведете као приоритете и јасно у табели означити када је достављена техничка документација.

Приликом дефинисања приоритета, молимо да имате у виду следеће:

 

 

Рок за достављање листе приоритета и техничке документације је 31. март 2017. године, имејлом на адресу violeta.sretenovic@obnova.gov.rs, као и редовном поштом на адресу Немањина 11. Уколико техничка документација није комплетна или је већ достављена Канцеларији, молимо вас да то означите у табели.


Поред наведеног, молимо вас да на основу члана 6. ставова 2. и 3. све податке о пројектима које доставиљате Канцеларији унесете и у СЛАП информациони систем на веб страници http://www.slap.skgo.org, уколико до сада нису унети. Све информације о СЛАП систему и општинским СЛАП координаторима можете добити од Недељка Ћурића, менаџера СЛАП ИС на 064/870-33-50 и/или имејл адресу: Nedeljko.Curic@skgo.org


За све додатне информације о позиву и начину достављања пројеката можете се обратити Виолети Сретеновић на телефон 064/8770027 или Маји Ракочевић на 064/8770032.