Завршена санација и чишћење пет речних корита и две бране у Љубовији

Радови на чишћењу су подразумевали машинско уклањање шибља са трасе, сечење дрвећа са кресањем грана, вађење и уклањање пањева као и машински ископ земљаног материјала.

 

Завршени радови


Поток Лоњин – МЗ Љубовија


Завршени су радови на обезбеђењу протицајног профила потока Лоњин у МЗ Љубовија у вредности од 486.878 динара. Извођач радова, фирма СГР "Развој Марковић" из Крупња, завршила је све радове у предвиђеном року, а трајали су 28 дана.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поток Узовница


Завршени су радови на обезбеђењу протицајног профила потока потока Узовница у вредности од 492.375 динара. Извођач радова, фирма СГР "Развој Марковић" из Крупња, завршила је све радове у предвиђеном року, а трајали су 28 дана.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брана на реци Грабовици


Завршени су радови на обезбеђењу протицајног профила реке и бране на Грабовици, у вредности већој од 1,2 милиона динара. Извођач радова, фирма „Машинокоп“ д.о.о из Шапца, завршила је све радове у предвиђеном року, а трајали су 45 дана.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Џигића јаз – МЗ Љубовија


Радови на успостављању протицајног профила на Џигића јазу су завршени,  а вредност спроведених радова је већа од 1,1 милион динара. Радови су завршени у предвиђеном року од месец дана, а извођач радова је фирма „Машинокоп“ д.о.о из Шапца.

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубоки поток - Петница, МЗ Црнча


Радови на успостављању протицајног профила Дубоког потока су завршени, а вредност спроведених радова је 625.464 динара. Радови су завршени у предвиђеном року од месец дана, а извођач радова је фирма „Машинокоп“ д.о.о из Шапца.

 

Брана на реци Љубовиђи (код Римског моста)

 

Радови на успостављању протицајног профила реке и бране на реци Љубовиђи су завршени, а вредност спроведених радова је већа од 2,3 милиона динара. Радови су завршени у предвиђеном року од 45 дана, а извођач радова је фирма „Машинокоп“ д.о.о из Шапца.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тадића поток у МЗ Трешњица


Очекује се увођење извођача радова, фирме СГР "Развој Марковић" из Крупња, на санацији и чишћењу Тадића потока у МЗ Трешњица. Вредност радова је 373.095 динара.