Завршена обнова амбуланте у Бољковцима општина Горњи Милановац

Извођач радова, фирме "Керамика" и „Бабовић“ д.о.о из Љига, започео је реконструкцију објекта 23. јануара, а план је да сви радови буду завршени до краја марта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У првих месец дана завршено је испумпавање воде и санација подрумских просторија, као и већи део унутрашњих радова - завршене су ординације, санитарни чворови и уграђена ПВЦ столарија. Радови на фасади су сачекали боље временске услове за скидање постојећег црепа са крова и постављање нових црепова, као и насипање и ваљање подлоге испод тротоара и малтерисање фасаде.