Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката. Према приложеном списку, до 9. септембра 2019. извршена је исплата 912 решења у износу од 174.424.000,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.