Проглашено стање елементарне непогоде на територији 15 општина

Реч је о општинама: Чачак, Нови Пазар, Краљево, Ариље, Лучани, Топола, Пожега, Бајина Башта, Ивањица, Рашка, Љиг, Рача, Косјерић (Сеча Река, Годечево и Маковиште), Пријепоље (Аљиновићи, Правошева, Милошев До, Страњани, Милаковићи, Камена Гора, Матаруге, Јабука и Бабине) и Трстеник.

У овим јединицама локалне самоуправе уведена је ванредна ситуација услед кишних падавина и изливања бујичних и других водотокова, при чему је на територији тих општина до сада поплављено 710 домаћинстава и евакуисано 118 особа.

С обзиром на то да се, према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, очекује наставак падавина, угроженим подручјима потребно је пружити неопходну помоћ, па се стога доноси одлука о проглашењу елементарне непогоде.

Елементарна и друга непогода је, у смислу закона, догађај узрокован дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност појединца и локалне заједнице да се опораве без помоћи државе и проузрокује материјалну штету која је већа од 10 одсто буџета јединице локалне самоуправе и који је као такав прогласила Влада.

Изузетно, Влада може прогласити неки догађај за елементарну и другу непогоду и одлучити о државној помоћи и када је проузрокована штета мања од 10 одсто буџета јединице локалне самоуправе, када за то постоје посебно оправдани разлози, а на предлог Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Влада је прихватила Извештај о стању на територији општина и градова погођеним елементарном непогодом у периоду од 6. до 8. марта.

Такође, усвојене су уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове привредне делатности на поплављеном подручју и утврђивању државног програма помоћи и обнове оштећених породичних објеката.

Поред тога, донете су и уредбе о утврђивању државног програма помоћи и обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката, као и државног програма помоћи и обнове регистровном пољопривредном газдинству за отклањање последице поплава на поплављеним подручјима.


Влада је усвојила и Закључак којим се успоставља Оперативни штаб Републичког штаба за ванредне ситуације, у циљу предузимања оперативних мера заштите и спасавања од поплава на територији Републике Србије.