Пројекти у току

Списак садржи информације о пројекту, спроведеном поступку јавне набавке и о изабраном понуђачу. 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.