Пројекти у току

Списак садржи информације о пројекту, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.