Исплаћена помоћ за обнову сточног фонда - поплаве 2014

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу спискова регистованих пољопривредних газдинстава која су претрпела штету у мају 2014. године, које су достављале јединице локалне самоуправе у складу са државним програмом помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју. У посматраном периоду укупно је исплаћено 134 регистрованих пољопривредних газдинстава у износу о 29.690.000,00 динара.


Списак је састављен на основу података о исплатама. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема информације о исплатама.