Исплаћена државна помоћ за пољопривреднике – чишћење земљишта/2014

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу спискова регистованих пољопривредних газдинстава која су претрпела штету у мају 2014. године, које су достављале јединице локалне самоуправе у складу са државним програмом пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту. У посматраном периоду укупно је исплаћено 3088 регистрованих пољопривредних газдинстава  у износу од 97.595.378 динара (површина од 4879,7 хектара).

 

Списак је састављен на основу података о исплатама. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема информације о исплатама.