Потписани уговори за изградњу још 14 бујичних брана у Србији

Овим уговорима УНДП у Србији подржава напоре Владе Републике Србије и општина које су највише пострадале у прошлогодишњим поплавама да, након иницијалне фазе опоравка од насталих штета, наставе заједничке активности на изградњи дугорочне отпорности локалних заједница и њихове заштите од будућих поплава.

Изградња ових брана, као и пратеће чишћење укупно 2 километра водотокова II реда, реализује се у оквиру ширег пројекта укупне вредности 1,5 милион долара. Пројекат се спроводи у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Канцеларијом Владе Републике Србије за помоћ и обнову поплављених подручја.

Уговоре је са извођачима радова, предузећима САДЕ и Аутотранспорт, потписала Ирена Војачкова-Солорано, Стална координаторка Уједињених нација и Стална представница УНДП-а у Србији.

Заједно са Иваном Бошњаком, Државним секретаром у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, она је подвукла приоритете којима сви партнери у пројекту дају велики значај – брзина и квалитет, наглашавајући очекивање да ће предметни објекти бити готови до обележавања годишњице прошлогодишњих поплава – у мају текуће године.

Овом приликом су такође потврђени и уговори са предузећем “Србијаводе”, које ће вршити надзор у поступку израде бујичних брана, као и споразуми о одржавању брана између Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја и осам општина у којима ће исте бити изграђене.