Архива Вести / 2017

Обнова школа приоритет

Обнова школа приоритет

29 Јул 2017, 11:29

Коментари (0)

Прeдсeдник Србиje Aлeксaндaр Вучић нaстaвиo je двoднeвну пoсeту Нишaвскoм и Пиротском oкругу oбилaскoм рaдoвa нa рeкoнструкциjи Oснoвнe шкoлe "8. сeптeмбaр" и Шкoлe зa oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe "Mлaдoст" у Пирoту. Председник je нaкoн oбилaскa шкoла рeкao дa je нa jугу Србиje дo сaдa улoжeнo измeђу 14 и 15 милиoнa eврa у jaвнe oбjeктe, oбрaзoвнe и здрaвствeнe устaнoвe. 

Европска унија обнавља мост на Добрави у Шапцу

08 Септембар 2017, 11:08

Коментари (0)

Реконструкција моста преко реке Добраве на државном путу И Б реда између Шапца и Пожеге, која је почела у марту 2017. године, биће завршена половином септембра ове године. Европска унија издвојила је 183.000 евра за реконструкцију моста који је након мајских поплава 2014. године, био у опасности од урушавања услед високог водостаја Добраве која је поплавила околно земљиште и пут.

Међународни дан смањења ризика од катастрофа

09 Октобар 2017, 13:09

Коментари (0)

Међународни дан смањења ризика од катастрофа под називом "Сендај 7 - 7 циљева, 7 година", као иницијатива за подстицање спровођења Сендаи оквира за смањење ризика од катастрофа са циљем спасавања живота, смањења смртности и унапређења управљања ризиком од катастрофа, обележава се 13. октобра.

Поводом Међународног дана смањења ризика од катастрофа награђене најактивније општине и градови

13 Октобар 2017, 16:13

Коментари (0)

Међународни дан смањења ризика од катастрофа обележен је данас у Србији заједничким скупом преко 70 представника општина и градова, организованим како би се локалне самоуправе упознале са најбољим примерима из праксе и смањиле ризик од елементарних непогода и других видова несрећа у својим локалним заједницама. 

12345