Вести

Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa - прeкoгрaничнa сaрaдњa

Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa - прeкoгрaничнa сaрaдњa

31 Мај 2016, 12:31

Коментари (0)

У Пaлaти Србиja у Бeoгрaду 30. и 31. мaja oдржaнa je рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja Смaњивaњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa – прeкoгрaничнa сaрaдњa измeђу Србиje и Бoснe и Хeрцeгoвинe, у oргaнизaциjи Caritasa и Кaнцeлaриje зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa Рeпубликe Србиje, кoja je oкупилa брojнe aктeрe aнгaжoвaнe нa прeвeнциjи ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa. 

Улагање у заштиту од поплава - инвестирање у санацију

05 Мај 2016, 15:05

Коментари (0)

У организацији Програма Уједињених нација за развој (УНДП) су представљене Студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре и анализа финансијских аспеката елементарних непогода.

 

Улагање у превенцију придорних катастрофа и заштиту од поплава може знатно да смањи губитке, као и трошкове санације штете која би могла да настане у будућности, главни је закључак Студије о Управљању ризицима од поплава у басену реке Колубаре која је данас представљена јавности у Медија центру.

Нове мере за умањење ризика од поплава

08 Април 2016, 15:08

Коментари (0)

У одбрани од поплава у будућности неопходан је нов приступ, кроз изградњу нових система за одбрану у виду акумулационих језера који би у поплавном таласу прикупљала воду, док би се у сушним периодима та вода користила за наводњавање, истакла је заменица директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Сандра Недељковић на састанку са представницима општина у сливу Западне Мораве у Краљеву на ком је разговарано о мерама које умањују ризик од поплава и штете на инфраструктури.
 

Oсигураjте се, надокнада штете ниjе посао државе

07 Април 2016, 22:07

Коментари (0)

Две године након катастрофалних поплава коjе су задесиле Србиjу, броj осигураних коjи jе и тада био свега два одсто, данас jе jош мањи, изjавио jе данас директор Kанцелариjе за управљање jавним улагањима Mарко Благоjевић коjи jе поручио да jе потребно jачати свест о неопходности осигурања имовине и усева.

За обнову школе у Свилајнцу 40 милиона из Фонда солидарности

29 Март 2016, 21:29

Коментари (0)

Председник општине Свилајнац Предраг Милановић и директор Канцеларије за управљање јавним улагањима Марко Благојевић предали су данас на употребу ученицима и наставницима обновљену зграду средње школе, у коју је инвестирано 40 милиона динара из Фонда солидарности.

 

7891011121314151617