Вести

Корона вирус COVID-19

11 Август 2020, 14:11

Коментари (0)

Све информације у вези са Корона вирусом можете пронаћи овде .

Јавни позив за учешће пословних банака у реализацији програма промоције предузетништва и самозапошљавања

06 Август 2019, 10:06

Коментари (0)

Програм промоције предузетништва и самозапошљавања спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима  у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије и уз стручну подршку КFW-a.

Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa учeствуje нa Oсмим Meђунaрoдним дaнимa eнeргeтикe и инвeстициja

14 Фебруар 2019, 15:14

Коментари (0)

 

Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa узeћe учeшћe нa Oсмим Meђунaрoдним дaнимa eнeргeтикe и инвeстициja у Нoвoм Сaду у oргaнизaциjи Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa eнeргeтику, грaђeвинaрствo и сaoбрaћaj, РEС фoндaциje и Нoвoсaдскoг сajмa. 

Влада Србије помаже реализацију више пројеката у Сенти

23 Јануар 2019, 10:23

Коментари (0)

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је у изградњу нове топлане у Сенти, из које је више од 4.000 домаћинстава добило грејање, Влада Србије уложила 212 милиона динара.

Брнабић, која је током данашње посете Сенти уручила записник о примопредаји те топлане председнику Општине Рудолфу Цегледију, истакла је да је изградња тог објекта резултат заједничког рада Владе Србије, Покрајинске владе и локалне самоуправе и додала да је целокупан пројекат завршен за осам месеци.

123456


?>