Пројекти

Завршени радови на санацији Основне школе „Арањ Јанош“

Завршени радови на санацији Основне школе „Арањ Јанош“

07 Септембар 2018, 14:07

Коментари (0)

Завршени су радови на адаптацији и санацији Основне школе „Арањ Јанош“ подручно одељење Ором из Кањиже. За комплетну реконструкцију овог објекта Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 27 милиона динара.

У Зајечару у току обнова Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“

07 Септембар 2018, 13:07

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 143 милиона динара за обнову Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“.

Обновљена школа у селу Кочетин код Жабара

01 Септембар 2018, 14:01

Коментари (0)

Основци истуреног одељења Основне школе „Дуде Јовић“ у Кочетину нову школску годину почели су у новој школској згради. Радови на санацији овог школског објекта у селу код Жабара су завршени, а за њих је Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила више од 11 милиона динара.

Зaвршeни рaдoви нa сaнaциjи OШ „Joвaн Пoпoвић“ у Нoвoм Сaду

20 Август 2018, 15:20

Коментари (0)

Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa издвojилa je вишe oд 75 милиoнa динaрa зa рeкoнструкциjу згрaдe Oснoвнe шкoлe „Joвaн Пoпoвић“ у Нoвoм Сaду.

Напредују радови на реконструкцији Ургентног центра у Београду

17 Август 2018, 15:17

Коментари (0)

У реконструкцију зграде Ургентног центра у Београду биће уложено близу 1,8 милиона евра из средстава Развојне банке Савета Европе. Радови на санацији објекта обухватиће радове на санацији крова, санацији фасада и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра.

4567891011121314