Пројекти

Санација школе у Белосавцима

Санација школе у Белосавцима

12 Октобар 2017, 11:12

Коментари (0)

У сeлу Бeлoсaвци кoд Toпoлe у тoку je oбнoвa згрaдe Oснoвнe шкoлe „Сестре Радовић“ за чију реконструкцију је из буџета издвојено више од 5 милиона динара.

Завршена санација Дoма здрaвљa у Кoлaримa кoд Смeдeрeвa

12 Октобар 2017, 11:12

Коментари (0)

Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa издвојила је више од 17 милиона динара за санацију здравствене станице у Коларима код Смедерева.

Завршена санација дома за старе у Сурдулици

09 Октобар 2017, 12:09

Коментари (0)

Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је близу 20 милиона динара за санацију Дома за старе у Сурдулици.

Завршена обнова школе, обданишта и Дома здравља у селу Бадљевица

09 Октобар 2017, 11:09

Коментари (0)

Завршена је обнова зграде у селу Бадљевица код Смедерева у којој је смештена Основна школа Светитељ Сава“ Друговац, предшколска установа "Наша радост“ и одељење дечјег вртића у Бадљевици, као и амбуланта Бадљевица (Дом здравља Смедерево). Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 11 милиона динара за реконструкцију ове зграде.

Обнавља се школа „Јован Цвијић“ у Костолцу

09 Октобар 2017, 10:09

Коментари (0)

У градској општини Костолац код Пожаревца обнавља се Основна школа „Јован Цвијић“, а вредност радова на санацији овог објекта већа је од 95 милиона динара. Средства за комплетну реконструкцију ове школске уграде обезбедила је Канцеларија за упављање јавним улагањима. 

123456