Пројекти

Завршена  санација Oснoвнe шкoлe „Срeмски фрoнт“ у Шиду

Завршена санација Oснoвнe шкoлe „Срeмски фрoнт“ у Шиду

11 Март 2019, 10:11

Коментари (0)

Завршени су рaдoви нa кoмплeтнoj сaнaциjи и рeкoнструкциjи Oснoвнe шкoлe „Срeмски фрoнт“ у Шиду, зa кoje су срeдствa у вредности од 50 милиона динара oбeзбeђeнa прeкo Кaнцeлaриje зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa.

„Хемијско – технолошка“ школа у Суботици у новом руху

08 Март 2019, 09:08

Коментари (0)

У Суботици је у завршена реконструкција зграде „Хемијско – технолошке“ школе, а вредност уговорених радова већа је од 156 милиона динара.

Завршени радови на обнови Средњошколског центра у Тутину

14 Фебруар 2019, 14:14

Коментари (0)

Радови на обнови зграде Средњошколског центра у Тутину у ком су смештене Гимназија и Техничка школа су завршени. Адаптацију овог објекта финансирала је Канцеларија за управљање јавним улагањима у вредности већој од 93 милиона динара.

Завршени радови на санацији Ученичког дома у Владимирцима

12 Фебруар 2019, 10:12

Коментари (0)

За потпуну санацију зграде Ученичког дома у Владимирцима преко Канцеларије за управљање јавним улагањима уложено је више од 161 милиона динара. Из републичког буџета уложено је 154 милиона, а из средстава Фонда солидарности још 7 милиона динара.

Завршена обнова школе код Петровца на Млави

25 Јануар 2019, 12:25

Коментари (0)

Радови на обнови Основне школе „Света Михајловић“ у селу Буровац, општина Петровац на Млави су завршени, а уговорена вредност радова је 98.041.141,66 динара са ПДВ.

123456