Обнова објеката јавне намене

Завршени радови/ Радови у току

Завршени радови/ Радови у току

19 Јануар 2018, 14:19

Коментари (0)

Детаљне информације о свим објектима чија је обнова у току или је завршена можете пронаћи на следећем линку http://www.obnova.gov.rs 

Завршени пројекти

19 Јануар 2018, 10:19

Коментари (0)

19 јануар 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак завршених објеката до 10. јануара 2018. године.

Пројекти у току

19 Јануар 2018, 10:19

Коментари (0)

19. јануар 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката чија је реализација у току, односно за које је у процесу јавних набавки изабран најбољи понуђач и где је почело или је у припреми извођење радова.

Пројекти у припреми

19 Јануар 2018, 10:19

Коментари (0)

19. јануар 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката који су у припреми, односно за које је до сада расписана јавна набавка у складу са Законом.

Други позив за достављање приоритетних објеката за санацију

17 Март 2017, 14:17

Коментари (0)

17. март 2017.  - У складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије 05 брoj 351-3817/2016) као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је усвојен Закључком Владе 05 број: 351-562/2017 24. јануара 2017. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) упућује позив и инструкције носиоцима мера за достављање захтева и врши координацију и стручну оцену реализације пројекта обнове и унапређење објеката јавне намене у набројаним секторима.