Архива Обнова након елементарних непогода / 2015

Списак исплаћених пољопривредних газдинстава

Списак исплаћених пољопривредних газдинстава

13 Јануар 2015, 23:13

Коментари (0)

Београд, 13. јануар 2015. године – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива, Канцеларија објављује Списак исплаћених пољоприврених газдинстава до 13. јануара 2015. године.

Списак правоснажних решења за срушене стамбене објекте где постоји основана сумња да је до издавања дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја

26 Мај 2015, 09:26

Коментари (0)

Београд, 26. мај 2015. године – У циљу упознавања јавности са исходом процеса верификације издатих правоснажних решења за помоћ грађанима за срушене стамбене објекте, где постоји основана сумња да је до издавања решења дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја објављује списак са 51 таквим решењем.

Локална инфраструктура (већи пројекти)

14 Јул 2015, 11:14

Коментари (0)

У сарадњи с ЕУ, Канцеларија је обезбедила финансирање пројекта обнове водовода у Трстенику, у укупној вредности од 30 милиона динара. Радови на изградњи водовода су завршени. У општини Крупањ, средствима ЕУ у вредности од 4,5 милиона евра завршава се изградња пута Коренита – Крупањ.

Енергетика

14 Јул 2015, 11:14

Коментари (0)

У сарадњи са Светском банком обезбеђено је финансирање пројекта испумпавања воде из колубарског површниског копа угља Тамнава Западно поље. За ову намену7 је обезбеђено укупно 30 милиона долара. ?>