Обнова након елементарних непогода

Исплаћена средства из Фонда солидарности ЕУ

Исплаћена средства из Фонда солидарности ЕУ

11 Мај 2017, 09:11

Коментари (0)

11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује табелу извршених плаћања закључно са 15. октобром 2016. године.

Исплаћена средства из Јапанског обртног Фонда

11 Мај 2017, 09:11

Коментари (0)

11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује табелу извршених плаћања као и износ тренутно расположивих средстава до 10. септембра 2015. године. Табела ће бити ажурирана у складу са динамиком извршених плаћања.

Списак корисника државне помоћи за порушене објекте

17 Новембар 2016, 13:17

Коментари (0)

17. новембар 2016 -  У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника државне помоћи чији су породични стамбени објекти класификовани у 6. категорију оштећења“ за период од 4. августа до  2. марта 2016. године.

Преглед хитних санационих радова - Србијаводе

22 Јул 2016, 14:22

Коментари (0)

Преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у току 2014. и 2015. године Србијаводе.

http://www.srbijavode.rs

Списак правоснажних решења за срушене стамбене објекте где постоји основана сумња да је до издавања дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја

26 Мај 2015, 09:26

Коментари (0)

Београд, 26. мај 2015. године – У циљу упознавања јавности са исходом процеса верификације издатих правоснажних решења за помоћ грађанима за срушене стамбене објекте, где постоји основана сумња да је до издавања решења дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја објављује списак са 51 таквим решењем.

12345


?>