Обнова након елементарних непогода

Списак корисника државне помоћи за порушене објекте

Списак корисника државне помоћи за порушене објекте

17 Новембар 2016, 13:17

Коментари (0)

17. новембар 2016 -  У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника државне помоћи чији су породични стамбени објекти класификовани у 6. категорију оштећења“ за период од 4. августа до  2. марта 2016. године.

Преглед хитних санационих радова - Србијаводе

22 Јул 2016, 14:22

Коментари (0)

Преглед опредељених и реализованих средстава за радове на обнови и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у току 2014. и 2015. године Србијаводе.

http://www.srbijavode.rs

Списак правоснажних решења за срушене стамбене објекте где постоји основана сумња да је до издавања дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја

26 Мај 2015, 09:26

Коментари (0)

Београд, 26. мај 2015. године – У циљу упознавања јавности са исходом процеса верификације издатих правоснажних решења за помоћ грађанима за срушене стамбене објекте, где постоји основана сумња да је до издавања решења дошло навођењем надлежних органа на оверу неистинитог садржаја, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја објављује списак са 51 таквим решењем.

Списак исплаћених пољопривредних газдинстава

13 Јануар 2015, 23:13

Коментари (0)

Београд, 13. јануар 2015. године – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи пољопривредним произвођачима на поплављеним подручјима за набавку минералног ђубрива, Канцеларија објављује Списак исплаћених пољоприврених газдинстава до 13. јануара 2015. године.

Отворена врата за грађане сваког уторка и четвртка

07 Новембар 2014, 12:07

Коментари (0)

У циљу што боље комуникације са грађанима и упознавања са током процеса обнове Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја ће сваког уторка и четвртка примати грађане који желе да се распитају о статусу њихових предмета и решења од 11 до 14 часова у просторијама Канцеларије у улици Светозара Марковића 42.

1234