Обнова након елементарних непогода

Исплаћена помоћ за подстанаре - поплаве 2014

Исплаћена помоћ за подстанаре - поплаве 2014

22 Мај 2017, 12:22

Коментари (0)

22. мај 2017 - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене државне помоћи за подстанаре“ до 26. јула 2016. године.  

Исплаћена материјална помоћ за порушене стамбене објекте - поплаве 2014

22 Мај 2017, 12:22

Коментари (0)

22. мај 2017 – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката. Канцеларија објављује „Списак корисника исплаћене новчане државне помоћи у процесу обнове“ за период од 6. августа 2014. године до 15. јула 2015. године.

Исплаћени привредни субјекти - поплаве 2014

22 Мај 2017, 11:22

Коментари (0)

22. мај 2017. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обнове пpивредне делатности на поплављеним подручјима Канцеларија објављује Списак привредних субјеката којима је исплаћена новчанa државнa помоћ у процесу обнове до 31. децембра 2016. године.

Исплаћена средства из Фонда солидарности ЕУ

11 Мај 2017, 09:11

Коментари (0)

11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује табелу извршених плаћања закључно са 15. октобром 2016. године.

Исплаћена средства из Јапанског обртног Фонда

11 Мај 2017, 09:11

Коментари (0)

11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује табелу извршених плаћања као и износ тренутно расположивих средстава до 10. септембра 2015. године. Табела ће бити ажурирана у складу са динамиком извршених плаћања.

1234