Обнова након елементарних непогода

Исплаћена помоћ за обнову сточног фонда - поплаве 2014

Исплаћена помоћ за обнову сточног фонда - поплаве 2014

22 Мај 2017, 12:22

Коментари (0)

22. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству за обнову сточног фонда на поплављеном подручју Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи“ до 11. маја 2017. године. 

Исплаћена помоћ за подстанаре - поплаве 2014

22 Мај 2017, 12:22

Коментари (0)

22. мај 2017 - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене државне помоћи за подстанаре“ до 26. јула 2016. године.  

Исплаћена материјална помоћ за порушене стамбене објекте - поплаве 2014

22 Мај 2017, 12:22

Коментари (0)

22. мај 2017 – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката. Канцеларија објављује „Списак корисника исплаћене новчане државне помоћи у процесу обнове“ за период од 6. августа 2014. године до 15. јула 2015. године.

Исплаћени привредни субјекти - поплаве 2014

22 Мај 2017, 11:22

Коментари (0)

22. мај 2017. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обнове пpивредне делатности на поплављеним подручјима Канцеларија објављује Списак привредних субјеката којима је исплаћена новчанa државнa помоћ у процесу обнове до 31. децембра 2016. године.

Исплаћена средства из Фонда солидарности ЕУ

11 Мај 2017, 09:11

Коментари (0)

11. мај 2017. - У циљу упознавања јавности са извршеним плаћањима из средстава Фонда солидарности, Канцеларија објављује табелу извршених плаћања закључно са 15. октобром 2016. године.

12345