Обнова након елементарних непогода

Исплаћена помоћ за чишћење пољопривредног земљишта - март 2016

Исплаћена помоћ за чишћење пољопривредног земљишта - март 2016

02 Март 2018, 11:02

Коментари (0)

2. март 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи и обнове рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa пoплaвљeним пoдручjимa Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи за пољопривредна газдинства поплављена у марту 2016. године“.

Укупно исплаћена помоћ подстанарима - поплаве март 2016

09 Фебруар 2018, 14:09

Коментари (0)

 

9 фебруар 2018.  - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује списак исплаћене државне помоћи подстанарима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Исплаћени привредни субјекти - март 2016.

09 Фебруар 2018, 13:09

Коментари (0)

9. фебруар 2018. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Програма доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године  Канцеларија објављује Списак привредних субјеката којима је исплаћена новчанa државнa помоћ у процесу обнове до 20. фебруара 2017. године.

Исплаћена државна помоћ за пољопривреднике – чишћење земљишта/2014

07 Јул 2017, 12:07

Коментари (0)

7. јул 2017 године - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи“ до 11. маја 2017. године. 

Списак корисника укупно исплаћене државне помоћи - поплаве 2014

07 Јул 2017, 12:07

Коментари (0)

7. јул 2017.  – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма обнове порушених породичних стамбених објеката и Државног програма обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује „Списак корисника исплаћене новчане државне помоћи у процесу обнове“ за период од 6. августа 2014. године до 26. јула 2016. године.

12345