Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016

16 Јануар 2018, 12:16

Коментари (0)

 

16. јануар 2018.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Укупно исплаћена помоћ подстанарима - поплаве март 2016

16 Јануар 2018, 12:16

Коментари (0)

 

16. јануар 2018.  - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује списак исплаћене државне помоћи подстанарима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Исплаћена помоћ за чишћење пољопривредног земљишта - март 2016

16 Октобар 2017, 12:16

Коментари (0)

16. октобар 2017. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи и обнове рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa пoплaвљeним пoдручjимa Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи за пољопривредна газдинства поплављена у марту 2016. године“.

Исплаћени привредни субјекти - март 2016.

16 Октобар 2017, 12:16

Коментари (0)

16. октобар 2017. – У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Програма доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године  Канцеларија објављује Списак привредних субјеката којима је исплаћена новчанa државнa помоћ у процесу обнове до 20. фебруара 2017. године.

Исплаћена државна помоћ за пољопривреднике – чишћење земљишта/2014

07 Јул 2017, 12:07

Коментари (0)

7. јул 2017 године - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове пoмoћи рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству и пoрoдичнoм пoљoприврeднoм гaздинству нa пoплaвљeним пoдручjимa зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa и у пoљoприврeднoм зeмљишту Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи“ до 11. маја 2017. године. 

1234