Обнова након елементарних непогода

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018

14 Фебруар 2019, 15:14

Коментари (0)

14. фебруар 2019. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у мају и јуну 2018. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ прослеђена на плаћање на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом. Према приложеном списку, до 14. фебруара 2019. прослеђено је на исплату 1429 решења у износу од 189.910.000,00 динара.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.


Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Укупно исплаћени корисници - поплаве мај/јун 2017

01 Фебруар 2019, 14:01

Коментари (0)

1. фебруар 2019. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. године.

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016

21 Септембар 2018, 11:21

Коментари (0)

21. септембар 2018.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Исплаћена помоћ за чишћење пољопривредног земљишта - март 2016

02 Март 2018, 11:02

Коментари (0)

2. март 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма помоћи и обнове рeгистрoвaнoм пoљoприврeднoм гaздинству зa oтклaњaњe пoслeдицa пoплaвa нa пoплaвљeним пoдручjимa Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује „Списак корисника исплаћене помоћи за пољопривредна газдинства поплављена у марту 2016. године“.

Укупно исплаћена помоћ подстанарима - поплаве март 2016

09 Фебруар 2018, 14:09

Коментари (0)

 

9 фебруар 2018.  - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује списак исплаћене државне помоћи подстанарима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

1234