Актуелности

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом

02 Август 2019, 11:02

Коментари (0)

Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, носиоци реализације Програма односно надлежни државни органи, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у оквиру којих су објекти јавне намене обухваћени Програмом као и трећа лица која учествују у реализаци Програма, односно одабрани извођачи радова на обнови објеката и пружаоци услуга израде пројектно-техничке документације примењиваће Интерне смернице за управљање отпадом и заштиту животне средине и Смернице за извођаче радова за управљање отпадом и заштиту животне средине, које су објављене на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

Нацрти закона у јавној расправи

11 Мај 2017, 10:11

Коментари (0)

Нема јавних расправа у току.

12