Обнова објеката јавне намене

20 Август 2021, 14:20

Завршени пројекти


20. август 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак завршених објеката до 20. августа 2021. године.

Списак садржи информације о изабраним понуђачима и уговореној вредности радова.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.


?>