Пројекти

05 Новембар 2018, 13:05

Завршена санација Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу


За обнову Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 64 милиона динара.

Радови на обнови објекта су завршени, а њима је обухваћена комплетна санација и реконструкција крова као и санација фасаде и замена спољашње столарије чиме ће се обезбедити већа енергетска ефикасност објекта. Радовима је обухваћена и обнова унутрашње столарије, санација зидова и подова, санација водоводне, канализационе и електро мреже као и обнова санитарних чворова. Обновом ове школе обухваћена је и комплетна реконструкција фискултурне сале.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радове на објекту изводи фирма „Нeимaр прojeкт“ д.o.o и ,,Eнтeр Вox“ д.o.o из Бeoгрaда.