Пројекти

10 Септембар 2018, 14:10

Завршена санација Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Иригу


Канцеларија за управљање јавним улагањима издвојила је више од 114 милиона динара за санацију Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Иригу.

Радовима на санацији овог објекта обухваћене су две зграде, стара и нова, на обе зграде завршена је санација фасаде са термоизолацијом и замена спољашње столарије чиме ће се значајно унапредити енергетска ефикасност. Поред тога санацијом је обухваћена и замена комплетне унутрашње столарије, санација водоводне мреже и санитарних чворова, обнова зидова, подова и плафона, санација грејања и топлотних пумпи. 


Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Иригу стара је више од 200 година и стара зграда ове школе је под заштитом споменика културе.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радове извела фирма „БДМ градња“ д.о.о, Вранић из Београда.