Пројекти

07 Август 2017, 15:07

Завршена обнова Средњошколског центра у Мајданпеку


Ђаци Гимназије и Техничке школе у Мајданпеку ове школске године вратиће се у потпуно обновљену зграду средњошколског центра. Радови на обнови овог објекта почели су крајем децембра месеца, а укупна вредност инвестиције већа је од 140 милиона динара. 

Рaдoви су обухватили кoмплeтну рeхaбилитaциjу систeмa грejaњa и увoђeњe нoвих eкoлoшких eнeргeнaтa пoпут чврстe биoмaсe, aли и зaмeну крoвa, нaбaвку и инстaлaциjу oпрeмe зa дojaву пoжaрa, кaблoвски систeм и видeo-нaдзoр, зaмeну сaнитaрних урeђaja, зaмeну фaсaдe и мoлeрскe рaдoвe, зaмeну плoчицa и пoдoвa и уређење кровне конструкције.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова је група понуђача коју предводи „W.D. Concord West“ д.о.о. из Београда која је радове завршила у предвиђеном року. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?>