Пројекти

25 Јануар 2019, 12:25

Завршена обнова школе код Петровца на Млави


Радови на обнови Основне школе „Света Михајловић“ у селу Буровац, општина Петровац на Млави су завршени, а уговорена вредност радова је 98.041.141,66 динара са ПДВ.

Реконструкцијом школе обухваћени су радови на изради нове фасаде, крова, прозора и врата који нису до сада замењени, те санација подова, плафона и зидова. Завршена је комплетна санација мокрих чворова, фискултурне сале, уградња нове расвете, и увођење система за дојаву пожара, као и стављање у функцију хидрантске мреже. Како школа до сада није имала грејање, радовима је планирано и увођење грејања на одржив енрегент - пелет.

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радовима ће je обухваћена и санација дворишта, као и израда новог игралишта.  Одговорни извођар радова је ФМС Кварт ДОО, Орешковица бб.
 


?>