Пројекти

06 Јул 2017, 13:06

Завршена обнова Основне школе „Никола Вукићевић“ у Сомбору


Канцеларија за управљање јавним улагањима одобрила је више од 17 милиона динара за обнову једне од најстаријих школа у Сомбору.

Обнова ове школске зграде почела је 24 марта, а извођач радова ГАТ д,о.о из Новог Сада, радовима је обухватио замену столарије и подова на новом делу школе, хобловање паркета у старом делу школе, санацију равног дела крова и крова на котларници, као и санацију и уређење дворишта.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Сви радови на санацији су завршени у планираним роковима. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкoлa je пoчeлa сa рaдoм 1903. гoдинe. Дaнaшњи нaзив нoси oд 1953. гoдинe, пo свoм првoм дирeктoру – Никoли Вукићeвићу.