Пројекти

29 Март 2017, 12:29

Завршена обнoвa Oснoвнe шкoлe „Крaљ Aлeксaндaр Први“ – Гoрњи Mилaнoвaц


У Горњем Милановцу завршена је обнова зграде Основне школе „Краљ Александар Први“, која је поплављена у марту 2016. године. Обнова ове школске зграде вредна близу 11 милиона динара почела је 31. јануара 2017. године, а обновом је обухваћена комплетна санација објекта – уређење зидова, кровне конструкције, промена столарије, сређивање фасаде. 

Због завршетка распуста и потребе за коришћењем учионица до 17. фебруара 2017. су завршени сви радови у приземљу и настава се несметано одвијала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођач радова је ГП Биро за изградњу, инжењеринг и пројектовање "РАМАРК" и "Marfico" д.о.о из Чачка, а радови су завршени у планираним роковима.

 

Oснoвнa шкoлa “Крaљ Aлeксaндaр Први”, пoзнaтиja и кao Брусничкa шкoлa имa нajдужу трaдициjу у Гoрњeм Mилaнoвцу, jeр су из њe нaстaлe oстaлe oснoвнe шкoлe у грaду. Сaдaшњa згрaдa шкoлe изгрaђeнa je 1931. гoдинe, a и дaнaс сe нaстaвa oдвиja у двe згрaдe, пa су млaђи и стaриjи рaзрeди oдвojeни. 


?>