Пројекти

26 Фебруар 2018, 15:26

Завршена обнова највеће школе у Крушевцу


Завршена је реконструкција једне од највећих образовних установа у Крушевцу, Основне школе „Нада Поповић“, за чију обнову је из буџета издвојено близу 60 милиона динара. 

Радовима на обнови објекта је обухваћена су комплетну реконструкцију фискултурне сале, фасаде на фискултурној сали, свлачионица и санитарних чворова. Радовима је обухваћена и санација зидова и подова школских учионица, санација електро мреже и замена осветљења у школи, увођење противпожарне заштите и аларма, санација грејања и грејних тела, обнова дела санитарних чворова и школског дворишта.  

 

Радове на објекту извела је група понуђача: „АМИ-МОНТЕР“ д.о.о из Крушевца, „Сума градња“ д.о.о Ђунис, и „ТЕХПРО“ д.о.о из Београда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставу у овој крушевачкој школи похађа више од 1300 ученика.


?>