Вести

24 Јул 2014, 15:24

Усвојени програми обнове стамбених објеката након поплава


Влада Србије усвојила је на данашњој седници Државне програме обнове порушених и оштећених стамбених објеката на подручјима поплављеним током маја ове године. Планирана је изградња 350 кућа и исплата материјалне финансијске помоћи за власнике 10.000 оштећених породичних стамбених објеката.

 

Државним програмом обнове биће грађене типске куће од 60 квадратних метара (тип 1), од 80 квм (тип 2) и од 100 квадратних метара (тип 3), а на основу броја чланова домаћинства. Уколико изградња куће није могућа, према условима дефинисаним програмом, вршиће се исплата материјалне помоћи за решавање стамбеног питања. Породицама којима су објекти порушени, а није могућа градња нових, биће исплаћен новчани износ приближан износу потребном за изградњу типских кућа, и то  2 милиона динара за куће тип 1, затим 2,5 милиона динара за куће тип 2 и 3 милиона динара за куће тип 3.  За спровођење Програма обнове порушених стамбених објеката обезбеђено је 875 милиона динара.

 

Средства за обнову биће исплаћивана према категорији оштећења и то: за прву категорију оштећења 120.000 динара; за другу категорију оштећења 200.000 динара; за трећу категорију оштећења 250.000 динара; за четврту категорију оштећења 350.000 динара и за пету категорију оштећења 600.000 динара. За спровођење овог програма обезбеђено је 2.5 милијарде динара.

 

Решења о додели државне помоћи доносе локалне самоуправе у складу са Законом. Приликом одлучивања поред осталог узимаће се у обзир да је штета пријављена у складу са Законом, да је настала као последица поплава и клизишта које су се десиле током маја 2014. године, те да је пријављена штета на објекту у којем је подносилац пријаве стално живео.

 

Локалне самоуправе достављаће решења Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја на основу којег ће  бити организована изградња типских стамбених објеката и исплата новчане помоћи.