Вести

23 Децембар 2015, 10:23

Унапређење општинске инфраструктуре за смањење ризика од катастрофа


У Врњачкој Бањи, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) завршио је изградњу две бујичне бране на Гочкој и Ћелијској реци. Те бране ће штитити локалне заједнице тако што ће задржавати дебла, камење, блато и остали отпад који је показао своју разорну моћ у бујичним поплавама 2014. године. 

Поводом завршетка радова на изградњи, а у оквиру тренинга за представнике локалних самоуправа „Унапређена отпорност за одговор на ванредне ситуације“,, уприличена је и предаја пројеката изведеног стања и упутства за чишћење и одржавање новоизграђених објеката.


Заменица директора Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, Сандра Недељковић уручила је председнику општине Врњачка Бања банкарске гаранције и истакла да је сада дужност локалне самоуправе да одржава новоизграђене бране како би се смањиле потенцијале штете у случају будућих елементарних непогода.


''Показали смо да сви нивои власти од националног ка локалним, као и донатори, кад је најтеже можемо успешно да комуницирамо и координирамо различите активности. Ово је изузетан пример како смо за веома мало времена учинили много и неопходно је да наставимо овај посао како би унапредили отпорност нашег друштва на елементарне непогоде'', истакла је Недељковић.


Поред новоизграђених брана у Врњачкој Бањи, у Трстенику се изградња заштите речне обале на Љубостињској реци одвија према плану (Габионски зид, 110m), укључујући репарацију бујичне бране поред извора воде Прњавор и стабилизацију речног корита поред локалног пешачког моста.


Ове интервенције пружиће одговарајућу заштиту главне линије водоснабдевања од извора воде Прњавор до града Трстеника у централној Србији, од чега ће директну корист имати 13.800 становника општине Трстеник. Укупна вредност радова у Трстенику је 64.209,93 УСД, а рок за завршетак радова је 08.01.2016. године.


У Параћину, кишница је до сада прикупљана у лагуни за пречишћавање отпадних вода. Пошто лагуна прелива и нефункционална је, кишница одлази директно у Велику Мораву без било каквог претходног пречишћавања. Изградњом ребрастих цеви од полиетилена пречника 800, у дужини од 700m, кишница ће се прикупљати и претходно пречишћавати у интерцептору и на крају усмеравати у Велику Мораву.

Од ове инвестиције, чији је укупан трошак 116.273,36 УСД, а рок за завршетак радова 29.12.2015. године, користи ће имати око 10.000 локалних становника.


Све наведене интервенције омогућене су захваљујући пројекту под називом „Унапређена отпорност за одговор на ванредне ситуације“, који финансира Влада Јапана, а спроводи UNDP у сарадњи са Канцеларијом за помоћ и обнову поплављених подручја Владе Србије.


?>