Обнова након елементарних непогода

16 Јануар 2018, 12:16

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016


 

16. јануар 2018.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државнми програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката. Према приложеном списку, до 16. јануара 2018. извршена је исплата 906 решења у износу од 173.224.000,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.