Обнова након елементарних непогода

18 Септембар 2017, 12:18

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016


18. септембар 2017.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државнми програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката. Према приложеном списку, до 9. маја 2017. извршена је исплата 883 решења у износу од 168.534.00,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.