Обнова након елементарних непогода

21 Септембар 2018, 11:21

Укупно исплаћени корисници - поплаве март 2016


21. септембар 2018.- У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државнми програмом обнове оштећених породичних стамбених објеката. Према приложеном списку, до 20. јула 2018. извршена је исплата 910 решења у износу од 174.184.000,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.