Обнова након елементарних непогода

23 Фебруар 2022, 15:23

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2019


23. фебруар 2022. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, као и Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у овим поплавама.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ прослеђена на плаћање на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмима. 

Према приложеним списковима:

 

1. Поплаве у јуну 2019. године - оштећени стамбени објекти - до 23. фебруара 2022. године прослеђено је на исплату 1683 решења у износу од 280.030.000,00 динара оштећенима у поплавама.

2. Поплаве у јуну 2019. године - порушени стамбени објекти - до 14. јануара 2021. прослеђено је на исплату 10 решења у износу од 22.500.000,00 динара.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком достављања решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.


?>