Обнова након елементарних непогода

28 Новембар 2018, 15:28

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018


28. новембар 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у мају и јуну 2018. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом Према приложеном списку, до 28. новембра 2018. извршена је исплата 174 решења у износу од 25.770.000,00 динара.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.