Обнова након елементарних непогода

14 Фебруар 2019, 15:14

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018


14. фебруар 2019. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2018. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у поплавама у мају и јуну 2018. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ прослеђена на плаћање на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом. Према приложеном списку, до 14. фебруара 2019. прослеђено је на исплату 1429 решења у износу од 189.910.000,00 динара.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.


Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.