Обнова након елементарних непогода

04 Април 2019, 14:04

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018


4. април 2019. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају, јуну, јулу и августу 2018. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у овим поплавама.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ прослеђена на плаћање на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмом. 

Према приложеним списковима

1. Поплаве у мају и јуну 2018. године - До 4. априла 2019. прослеђено је на исплату 1910 решења у износу од 248.110.000,00 динара оштећенима у поплавама .

 

2. Поплаве у јулу и августу 2018. године - До  4. априла  2019. прослеђено је на исплату 101 решењe у износу од 14.260.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.