Обнова након елементарних непогода

08 Новембар 2021, 14:08

Укупно исплаћени корисници - поплаве 2018


8. новембар 2021. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче имплементације Државног програма помоћи и обнове оштећених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају, јуну, јулу и августу 2018. године, као и Државног програма помоћи и обнове порушених стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају, јуну, јулу и августу 2018. године, Канцеларија објављује списак исплаћене помоћи корисницима оштећеним у овим поплавама.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ прослеђена на плаћање на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са Државним програмима. 

Према приложеним списковима

1. Поплаве у мају и јуну 2018. године - До 08. новембра 2021. прослеђено је на исплату 3138 решења у износу од 400.290.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

2. Поплаве у мају и јуну 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 9 решења у износу од 20.000.000,00 динара.

 

3. Поплаве у јулу и августу 2018. године -  До 14. јануара 2021. прослеђено је на исплату 522 решења у износу од 69.770.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

4. Поплаве у јулу и августу 2018. године - порушени стамбени објекти - До 6. септембра 2019. прослеђено је на исплату 1 решење у износу од 2.000.000,00 динара оштећенима у поплавама.

 

Напомињемо корисницима да ће им средства бити на рачуну најкасније 7 дана од дана објаве информације о исплати.

 

Спискови ће бити ажурирани у складу са динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.