Обнова након елементарних непогода

09 Фебруар 2018, 14:09

Укупно исплаћена помоћ подстанарима - поплаве март 2016


 

9 фебруар 2018.  - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче Државног програма обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објеката, Канцеларија за управљање јавним улагањима објављује списак исплаћене државне помоћи подстанарима оштећеним у поплавама у марту 2016. године.

Списак садржи листу физичких лица којима је новчана државна помоћ већ исплаћена на основу решења јединица локалне самоуправе издатих у складу са државним програмом обнове за кориснике оштећених породичних стамбених објекаta. До 16. јануара 2018. укупно је исплаћено 17 решењa у износу од 984.000 динара.

Списак је састављен на основу решења о додели државне помоћи које су издале јединице локалне самоуправе. Списак ће бити ажуриран у складу с динамиком пријема решења о додели државне помоћи Канцеларији за управљање јавним улагањима од стране јединица локалне самоуправе.