Пројекти

11 Мај 2017, 13:11

У Ивaњици завршена aдaптaциja згрaдe Meдицинe рaдa


У адаптацију зграде Медицине рада у саставу комплекса Дома здравља у Ивањици уложено је близу 11 милиона динара. Због временских прилика радови су изведени у две фазе. Унутрашњи радови су почели 11. јануара, а њима је обухваћена тeрмoизoлaциja објекта, санација мокрих чворова,  замена стoлaриjе, oгрaдe и пoдoва. У другој фази завршено је уређење фасаде и комплетна спољашња изолација објекта.

У првих месец дана завршене су водоводне и канализационе инсталације, на санитарним чворовима постављене су керамичке плочице и започета је демонтажа и уградња дела спољашње столарије. Изабрани извођач радова "Елкомс" д.о.о из Београда спроводи радове у планираним роковима.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Дому здравља кажу да је ово веома значајна инвестиција важна за побољшање услова при пружању здравствене заштите пацијентима у ивањичкој општини.