Актуелности

11 Август 2020, 14:11

Смернице за заштиту животне средине и управљање отпадом


Приликом реализације Програма, орган надлежан за координацију активности односно Канцеларија за управљање јавним улагањима, носиоци реализације Програма односно надлежни државни органи, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у оквиру којих су објекти јавне намене обухваћени Програмом као и трећа лица која учествују у реализаци Програма, односно одабрани извођачи радова на обнови објеката и пружаоци услуга израде пројектно-техничке документације примењиваће Интерне смернице за управљање отпадом и заштиту животне средине и Смернице за извођаче радова за управљање отпадом и заштиту животне средине, које су објављене на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима. 

Пројектно-техничка документација као и конкурсна документација за обнову објеката јавне намене обухваћене Програмом нужно садрже План заштите животне средине и План управљања отпадом. Нацрти плана заштите животне средине и плана управљања отпадом објављују се на интернет страници Канцеларије за управљање јавним улагањима. 


?>