Обнова објеката јавне намене

09 Октобар 2018, 09:09

Пројекти у току


9. октобар 2018. - У циљу упознавања јавности са током процеса обнове у делу који се тиче обнове објеката јавне намене, Канцеларија објављује списак пројеката чија је реализација у току, односно за које је у процесу јавних набавки изабран најбољи понуђач и где је почело или је у припреми извођење радова.

Списак садржи информације о пројекту, спроведеном поступку јавне набавке, изабраном понуђачу, као и у којој се фази реализације пројекат тренутно налази.

Спискови ће бити ажурирани у складу с динамиком реализације пројеката обнове.