Вести

09 Јун 2014, 13:09

Осигуравајућа друштва да доставе податке о надокнади штете


Београд, 9. јун 2014. године – Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода Владе Републике Србије задужила је Министарство привреде да затражи од осигуравајућих друштава податке о правним и физичким лицима на поплављеним подручјима која су се осигурала од поплава и којима ће осигурање надокнадити штету.

 

Осигуравајућа друштва да доставе податке о надокнади штете

 

Комисија је на данашњој трећој седници, којој је председавала потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, наложила да поменути подаци морају бити достављени Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја.

 

Такође, Комисија је задужила Министарство привреде да на основу извештаја јавних предузећа о процени штете настале услед елементарних непогода предложи Влади измене и допуне планова пословања тих предузећа.

 

Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја наложено је да у сарадњи са Републичким заводом за статистику у најкраћем року припреми, у виду уредбе, методологију за процену штете.

 

Ова канцеларија је у обавези да припреми и анализу потреба угрожених подручја након престанка елементарне непогоде (ПДНА) у сарадњи са међународним организацијама, које ће доставити Влади Србије и Комисији.

 

Истовремено, Комисија је задужила Канцеларију да припреми и организује рад мешовитих верификационих тимова састављених од представника ресорних министарстава, домаћих стручних институција и међународних организација.

 

Поменути тимови обухватају 40.000 анкетара Републичког завода за статистику, 200 стручњака које је предложило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 750 стручњака које је предложило Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као и стручњаке које буду предложила друга министарства, наводи се у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.