Вести

10 Мај 2017, 11:10

Осигурање пре штете


Канцеларија за управљање јавним улагањима је, у сарадњи са Градом Чачком, организовала стручни скуп на тему представљања инструмента за заштиту буџета локалних самоуправа у случају елементарних непогода и природних катастрофа "Еуропа ре", чији је задатак успостављање регионалног система осигурања од природних катастрофа, а који се реализује уз подршку Светске банке. Скупу су присуствовали представници градова и општина у сливу Западне Мораве. 

Како је објаснио Марко Благојевић, директор Канцеларије за управљање јавним улагањима, држава је недавно направила аранжман са Светском банком, којим је обезбеђен фонд износу од 70 милиона долара за накнаду трошкова реаговања током трајања ванредне ситуације и за накнаду трошкова обнове након елементарних непогода.


„Заштита буџета локалних самоуправа, уз заштиту буџета Републике, заправо подразумева прављење аранжмана унапред, пре него штета наступи, како би се буџет локалне самоуправе заштитио од штетног дејства природних катастрофа. То је аранжман који је налик осигурању, али није осигурање у правом смислу те речи. То значи да локална самоуправа улази у аранжман са програмом "Еуропа ре", уз уплату годишње накнаде, која је налик премији, и обухвата исплату након елементарне непогоде, након што је наступила штета.“- објаснио је Благојевић, наглашавајући да би исплата осигуране суме ишла директно у буџет локалне самоуправе, која би са тим средствима могла да располаже на начин који сматра најбољим. То би могла бити помоћ грађанима чији су стамбени објекти оштећени, обнова инфраструктуре и јавних објеката или отклањање других последица елементарних непогода.


Марко Благојевић је објаснио и да градови и општине, који закључе овакав аранжман са програмо „Еуропа Ре“ стичу право да и њихови грађани постану корисници такозваног микро осигурања. "Осигурање домаћинства коштало би четири или пет евра годишње", рекао је Благојевић, истичући да је то једна од највећих користи. Он је такође нагласио да цену овог аранжмана одређују нивои ризика.


Помоћник градоначелника Милан Бојовић рекао је да би свака локална самоуправа требало о овоме да разговара и да предузме један део одговорности том смислу, те да се грађанима створи могућност за већу надокнаду у случају елементарне непогоде. Уговарањем овакве врсте осигурања локалне самоуправе, отвара се могућност даљег појединачног уговарања за домаћинства или пољопривредна газдинства рекао је Бојовић.