Активности

11 Август 2020, 14:11

Обнова након елементарних непогода


Канцеларија за управљање јавним улагањима је тело Владе Републике Србије чији је посао управљање пројектима обнове и пружања помоћи након елементарних и других непогода, а пре свега пројектима обнове више хиљада предшколских, школских, здравствених, спортских као и установа социјалне заштите.

Детаљније о ОБНОВИ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

 


?>