Пројекти

18 Јануар 2019, 12:18

Обнавља се Основна школа „Шандор Петефи“ у Новој Црњи


Канцеларија за управљање јавним улагањима уложиће више од 88 милиона динара у потпуну реконструкцију Основне школе „Шандор Петефи“ у Новој Црњи.

Радовима на реконструкцији обухваћена је санација кровне конструкције и замена кровног покривача, санација фасаде са термоизолацијом и заменом спољне столарије. Радиће се и потпуна реконструкција ентеријера школе са санацијом подова, зидова и плафона, обнова електроинсталација, водоводне и канализационе мреже као и санација санитарних чворова.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радове изводи „Озеблин“ д.o.o из Вeтeрника, „Рaпид – прoдукт“ д.o.o Вaљeвo, „Рeкoрд Eрдeс“ д.o.o Нoви Сaд, „Eлeктрoтим“ д.o.o, „ПГП Грaђeвинaц“ д.o.o Бaчки Jaрaк.