Вести

14 Јун 2014, 13:14

Милијарду динара за обнову привреде на поплављеним подручјима


Београд, 14. јун 2014. године – Влада Републике Србије донела је на данашњој седници одлуку о томе да издвоји милијарду динара за обнову привреде на поплављеним подручјима.

 

Милијарду динара за обнову привреде на поплављеним подручјима

 

Средства ће преко Програма Фонда за развој Републике Србије, по повољним условима, моћи да користе привредни субјекти за куповину нове и ремонт оштећене опреме, санацију објеката и финансирање трајних обртних средстава.

 

Кредити ће бити одобравани до висине процењене штете, са роком отплате до 7 година за инвестиционе кредите и до 4 године за кредите за трајна обртна средства.

 

Каматна стопа ће износити 1,5 одсто годишње, док максималан износ једног корисника са повезаним лицима може бити до 1,85 милиона динара и не може бити већи од висине процењене штете.

 

Овај програм, са детаљним критеријумима и процедурама, биће објављен на сајту Фонда за развој Републике Србије.